Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pyzdrach

Kalendarz roku szkolnego


Dyrektor Zespołu zarządza co następuje:

  • 1. Podaje się do wiadomości kalendarz roku szkolnego 2017/2018. Zobowiązuje wychowawców i nauczycieli do zapoznania z nim rodziców i uczniów oraz uwzględnienia w planach pracy.

 

Harmonogram na rok szkolny  2017/2018

 

1.       

 

Rozpoczęcie rocznych zajęć

dydaktyczno-wychowawczych

4 września 2017r.

(podstawa prawna:

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego

– Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

2.        Posiedzenie Rady Pedagogicznej – zapoznanie Rady Pedagogicznej z nadzorem pedagogicznym i zaopiniowanie kalendarza – organizacji roku szkolnego 2017/18 14 września 2017 r. godz. 16.00
3.       

 

Zebranie Rodziców

-informacja o wynikach egzaminu

– poinformowanie o procedurach egzaminacyjnych, organizacji oraz możliwych dostosowaniach warunków i form egzaminacyjnych dla podczas egzaminu gimnazjalnego

19 września 2017r. godz. 17.00
4.        Złożenie pisemnych deklaracji rodziców (prawnych opiekunów) uczniów ze wskazaniem języka obcego nowożytnego, z którego uczeń przystąpi do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego (druk u pedagoga gimnazjum)

Zapoznanie rodziców (prawnych opiekunów) z możliwymi dostosowaniami warunków.

 

do 30 września 2017 r.
5.        Posiedzenie Rady pedagogicznej – zaopiniowanie planów finansowych szkoły oraz szkolenie 5  października 2017 r. godz. 16.10

(termin może się zmienić w zależności od terminu wyznaczonego przez Skarbnika Gminy Pyzdry)

6.        Spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej z pracownikami i emerytowanymi pracownikami szkoły

O godz. 17.00 (poczatek w szkole)

13 października 2017r.
7.       

 

Dzień Nauczyciela (Dzień Edukacji Narodowej) 14 października 2017 r. –dzień wolny od pracy (sobota)
8.        Ostateczny termin przedłożenia dyrektorowi szkoły opinii/orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się. do 15 października 2017r.
9.        Pasowanie I klas Szkoły Podstawowej 13  października 2017 r.
10.    Posiedzenie Rady pedagogicznej – uchwalenie dostosowań na egzamin gimnazjalny. 18 października 2017 r.
11.    Wszystkich Świętych 1 listopada 2017 r.
12.    Narodowe święto Niepodległości 10 listopada 2017 r. ( obchody gminne w sobotę  11 listopada)
13.    Zebranie rodziców –informacja o wynikach w nauce i zachowaniu. 14 listopada 2017
14.    Ostateczny termin pisemnego poinformowania rodziców (prawnych opiekunów) przez dyrektora szkoły o dostosowaniu warunków i form egzaminu do dysfunkcji ucznia (za pośrednictwem pedagoga szkolnego).

Termin przedłożenia przez rodziców (prawnych opiekunów) dyrektorowi szkoły pisemnego oświadczenia o skorzystaniu lub rezygnacji z prawa do przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego w warunkach i formie dostosowanych do dysfunkcji ucznia.

Przekazanie do OKE danych dotyczących uczniów przystępujących do egzaminu gimnazjalnego, za pomocą serwisu elektronicznego.

do 20 listopada 2017 r.

 

 

 

 

 

23 listopada 2017 r.

 

 

 

 

 

 

30 listopada 2017 r.

15.    Porozumienie dyrektora szkoły z Dyrektorem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie dostosowań dotyczących szczególnych przypadków, w tym nieujętych w Komunikacie Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej do 30 listopada 2017 r.
16.    Podanie propozycji ocen semestralnych z przedmiotów i zachowania. 19 grudnia 2017r.
17.    Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2017r.

 

18.    Nowy Rok 1  stycznia 2018 r. – dzień świąteczny
19.    Rozpoczęcie nauki po świętach 2 stycznia 2018 r.
20.    Trzech Króli 6 stycznia 2018r. dzień świąteczny
21.    Ostateczne ustalenie ocen za I sem. roku szkolnego 2017/2018 12 stycznia 2018r.
22.    Koniec I semestru 19 stycznia 2018 r.
23.    Posiedzenie klasyfikacyjne Rady pedagogicznej za I semestr 23 stycznia 2018 r. (wtorek)
24.    Zebranie rodziców semestralne w gimnazjum i szkole podstawowej. 25 stycznia 2018 r.  godz.17.00 (czwartek)
25.    Ferie zimowe 12 – 25 lutego 2018 r.

 

 

 

26.    Pisemne zgłoszenie przez rodziców (w przypadku obydwóch rodziców pracujących) potrzeby opieki w formie świetlicy w dniach 26-27 marca 2018 r. (z podaniem dni i godzin opieki) do 22 marca 2018 r.
27.    Rekolekcje wielkopostne 26,27,28  marca 2018 r. (przewidywany termin w zależności od uzgodnień z Proboszczem Parafii Pyzdry)

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych 

28.    Wiosenna przerwa świąteczna 29  marca do 3 kwietnia 2018 r.

 

29.    Zebranie rodziców gimnazjum:

– informacyjne dotyczące wyników nauczania oraz spraw wychowawczych

– spotkanie ze specjalistą zajmującym się profilaktyką w pracy z dziećmi (temat zostanie ustalony zgodnie z potrzebami)

25 kwietnia 2018 r.
30.    Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum (termin dodatkowy):

 

1.      część humanistyczna – 18 kwietnia 2018 r. (środa)

– z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie godz. 9:00

– z zakresu języka polskiego godz. 11:00

2. część matematyczno-przyrodnicza – 19 kwietnia 2018 r. (czwartek)

– z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00

– z zakresu matematyki – godz. 11:00

3. język obcy nowożytny – 20 kwietnia 2018 r. (piątek)

– na poziomie podstawowym – godz. 9:00

– na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00

1. część humanistyczna – 4 czerwca 2018 r. (poniedziałek)

2. część matematyczno-przyrodnicza – 5 czerwca 2018 r. (wtorek)  3. język obcy nowożytny – 6 czerwca 2018 r. (środa)

31.    Pisemne zgłoszenie przez rodziców (w przypadku obydwóch rodziców pracujących) potrzeby opieki w formie świetlicy w dniu wolnym od zajęć  2 maja 2018 r. do 27 kwietnia 2018 r.
32.    Świąteczna przerwa majowa (dodatkowy dzień wolny od zajęć lekcyjnych 2 maja- z dni do dyspozycji dyrektora) 1 i 3 maja 2018 r.

 

 

33.    Dodatkowy dzień wolny od zajęć lekcyjnych 2 maja 2018 r. Szkoła zapewnia opiekę świetlicową (po wcześniejszym zgłoszeniu potrzeb przez rodziców)
34.    Boże Ciało 31 maja 2018 r.  -dzień wolny

 

35.    Dodatkowy dzień wolny od zajęć lekcyjnych w szkole podstawowej (świetlica zapewnia opiekę wg wcześniejszych zgłoszeń do 25 maja) 1 czerwca 2018 r.

 

36.    Poinformowanie uczniów i rodziców o ustalonych ocenach e-dziennik i pisemnie o ocenach niedostatecznych (termin ostateczny) do 14 czerwca 2018r.
37.    Ostateczne ustalenie ocen za rok szkolny 2017/2018 do 14 czerwca 2018r.
38.    Przekazanie do sekretariatu przez wychowawców w formie elektronicznej zbiorczych zestawień ocen do klasyfikacji. Do 15 czerwca 2018 do godz. 14.00
39.    Dzień Patrona (w gimnazjum) -dodatkowy dzień wolny od zajęć lekcyjnych w gimnazjum

Zajęcia lekcyjne zawieszone – w zamian zajęcia wychowawczo edukacyjne związane z patronem szkoły

 

14 czerwca 2018 r.

 

40.    Możliwość złożenia wniosku w sekretariacie w sprawie ustalenia egzaminu poprawkowego w formie pisemnej 15 -19 czerwca 2018.
41.    Posiedzenie  Rady Pedagogicznej –przedstawienie wyników 15 czerwca 2018
42.    Posiedzenie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej – zatwierdzenie 20czerwca 2018r.
43.    Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 22czerwca 2018 r.

(podstawa prawna:

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

44.    Ferie letnie 25czerwca – 31 sierpnia 2018 r.

(podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

45.    Egzaminy poprawkowe od 28 do 29 sierpnia 2018r.

Terminy umieszczone w harmonogramie mogą ulec zmianom, o których zainteresowane podmioty będą informowane za pomocą e-dziennika i komunikatów. Terminy pracy Rady Pedagogicznej poświęcone szkoleniu oraz związane z potrzebą podejmowania uchwał, np. wynikających ze zmian prawa, będą przekazywane  możliwie najwcześniej przed posiedzeniami.

 

Szkoła Niepodległej

Szkoła Małego Inżyniera

Styczeń 2019
P W Ś C P S N
« Gru    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

Kategorie

Święta białe jak opłatek

Świeć, gwiazdeczko mała, świeć