Call: 63 2768 745 | Email: szkola@pyzdry.eu

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

Harmonogram ważnych terminów dla rodziców i uczniów

w roku szkolnym 2019/20 od dnia 2 grudnia 2020

 

Pisemne zgłoszenie przez rodziców (w przypadku rodziców pracujących) potrzeby opieki w formie świetlicy, w dniu wolnym od zajęć 2 i 3 stycznia 2020r. (z podaniem dni i godzin opieki). Uczniowie klas 1-3 dostaną odpowiednie druki, a dla uczniów klas starszych dostępne są one w sekretariacie. do 16 grudnia 2019 r.
2.        Podanie propozycji ocen semestralnych z przedmiotów i zachowania. 17 grudnia 2019 r.
3.        Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2019 r.

 

4.        Nowy Rok 1  stycznia 2020 r.
5.        Dzień wolny od zajęć dydaktycznych 2 i 3 stycznia 2020 r.
6.        Trzech Króli 6 stycznia 2020 r.
7.        Ostateczne ustalenie ocen za I sem. roku szkolnego 2019/2020 17 stycznia 2020 r.
8.        Koniec I semestru roku szkolnego 2019/2020 17 stycznia 2020 r.
9.        Posiedzenie klasyfikacyjne Rady pedagogicznej za I semestr 22 stycznia 2020 r.
10.    Ferie zimowe 27 stycznia – 09 lutego 2020 r.

 

11.    Zebranie rodziców semestralne w szkole podstawowej. 12 lutego 2020 r.  godz.17.00

13 lutego 2020 r. godz. 16.30

 

 

12.    Pisemne zgłoszenie przez rodziców (w przypadku rodziców pracujących) potrzeby opieki w formie świetlicy w dniach 6,7,8  kwietnia 2020 r. (z podaniem dni i godzin opieki). Uczniowie klas 1-3 dostaną odpowiednie druki, a dla uczniów klas starszych dostępne są one w sekretariacie. do 03 kwietnia 2020 r.
13.    Rekolekcje wielkopostne 6,7,8  kwietnia 2020 r. (przewidywany termin w zależności od uzgodnień z Proboszczem Parafii Pyzdry)

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych 

14.    Wiosenna przerwa świąteczna 09 – 14  kwietnia 2020 r.

 

15.    Zebranie rodziców:

– informacyjne dotyczące wyników nauczania oraz spraw wychowawczych

– spotkanie ze specjalistą zajmującym się profilaktyką w pracy z dziećmi (temat zostanie ustalony zgodnie z potrzebami)

16  kwietnia 2020 r.
16.    Egzamin ósmoklasisty w terminie głównym

 

 

 

 

 

 

 

Egzamin ósmoklasisty w terminie dodatkowym

 

Język polski– 21 kwietnia 2020 r. (wtorek)

– godz. 9:00

 Matematyka – 22 kwietnia 2020r. (środa)

– godz. 9:00

Język obcy nowożytny 23 kwietnia 2020 r. (czwartek)

– godz. 9:00

 

1 czerwca 2020 r. godz. 9:00

2 czerwca 2020 r. godz. 9:00

3 czerwca 2020 r. godz. 9:00

 

17.    Świąteczna przerwa majowa 1-3  maja 2020 r.

 

 

18.    Poinformowanie uczniów i rodziców o proponowanych ocenach – e-dziennik i pisemnie o ocenach niedostatecznych (termin ostateczny) do 23 maja 2020 r.
19.    Dzień Dziecka – zajęcia wychowawczo -edukacyjne  i wycieczki w klasach 1-3

Świetlica pracuje według stałego planu.

1 czerwca 2020 r.

 

20.    Pisemne zgłoszenie przez rodziców (w przypadku rodziców pracujących) potrzeby opieki w formie świetlicy w dniu wolnym od zajęć 12 czerwca 2020 r. do 8 czerwca 2020 r.
21.    Boże Ciało 11 czerwca 2020 r.

 

22.    Dzień wolny od zajęć po Bożym Ciele 12 czerwca 2020 r.

 

23.    Ustalenie ocen za rok szkolny 2019/2020 19 czerwca 2020 r.
24.    Możliwość złożenia wniosku w sekretariacie w sprawie ustalenia egzaminu poprawkowego w formie pisemnej 22 -23 czerwca 2020 r.
25.    Posiedzenie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej – klasyfikacja, przedstawienie wyników i zatwierdzenie 23 czerwca 2020 r.
26.    Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 26 czerwca 2020 r.

(podstawa prawna:

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

27.    Ferie letnie 27 czerwca – 31 sierpnia 2020 r.

(podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

28.    Egzaminy poprawkowe od 25 do 27 sierpnia 2020 r.

Terminy umieszczone w harmonogramie mogą ulec zmianom, o których zainteresowane podmioty będą informowane za pomocą e-dziennika i komunikatów. Terminy pracy Rady Pedagogicznej poświęcone szkoleniu oraz związane z potrzebą podejmowania uchwał np. wynikających ze zmian prawa, będą przekazywane  możliwie najwcześniej przed posiedzeniami. Jeżeli oprócz zebrań wskazanych w harmonogramie będą organizowane dodatkowe spotkania, to informacja o nich zostanie przekazana wcześniej za pomocą e-dziennika oraz powiadomienia pisemnego za pośrednictwem ucznia.

Skip to content