Call: 63 2768 745 | Email: szkola@pyzdry.eu

Regulamin naboru uczniów do udziału w wyjazdach/wymianach


Zgłoszenie

 

REGULAMIN NABORU UCZNIÓW

do udziału w wyjazdach/wymianach uczniowskich

 

I   Informowanie o prowadzonej rekrutacji.

Regulamin rekrutacji, karta zgłoszenia oraz karta  oceny kandydata umieszczone są na stronie internetowej szkoły.

 

 

II    Założona liczba uczestników.

 

Pierwszeństwo udziału w  wymianie mają uczniowie, którzy są uczestnikami koła języka angielskiego, które zajmuje się realizacją projektów ze szkołą z zagranicy.

Liczba    uczestników    ustalana    będzie    w    porozumieniu    ze    szkołami biorącymi udział w wymianie.

 

III    Sposób rekrutacji uczestników projektu.

 

Rodzice ucznia, wyrażającego chęć udziału w wymianie/wyjeździe zagranicznym wypełniają druk zgłoszenia i zgodę na przetwarzanie danych osobowych ucznia.

Na podstawie druku zgłoszenia wychowawca wypełnia kartę  oceny  kandydata   i przekazuje ją Komisji Kwalifikacyjnej do analizy.

 

W każdej szkole Dyrektor powołuje Komisję Kwalifikacyjną. Skład komisji jest jawny.

 

Szansę na wyjazd ma każdy uczeń klas VII i VIII, który spełnia poniższe kryteria:

 

 OBOWIĄZKOWO uczeń:

  • ma przynajmniej ocenę dobrą z języka, który jest językiem komunikacji podczas wymiany,
  • angażuje się w realizację projektów biorąc udział w działaniach na poziomie szkoły i gminy (przygotowywanie materiałów, prezentacji, filmów, dokumentacja realizacji projektu, );
  • chętnie reprezentuje szkołę w konkursach i zawodach sportowych,
  • będzie miał wysoką frekwencję na zajęciach lekcyjnych,

 

– ma bardzo dobre/wzorowe zachowanie, jest komunikatywny, umie radzić sobie w  różnych  sytuacjach  oraz  posiada  umiejętność  współpracy  w grupie;

 

posiada:

  • kartę oceny kandydata na uczestnika wyjazdu zagranicznego wraz z pisemną zgodą rodziców na udział w wyjazdach do krajów partnerskich i przetwarzanie danych osobowych w związku z działaniami dotyczącymi projektu oraz w razie potrzeby deklarację rodziców o przyjęciu gości z zagranicy;
  • posiada ważny paszport lub inny wymagany

 

DODATKOWO uczeń:

  • godnie wypełnia obowiązki ucznia/reprezentanta szkoły na forum szkolnym, lokalnym i międzynarodowym;
  • będzie rozpowszechniał rezultaty projektu w środowisku szkolnym, lokalnym  i międzynarodowym;
  • prezentuje właściwą postawę  uczniowską  promując  godnie szkołę  w Polsce i za granicą.

 

 

Decyzje Komisji zapadają na podstawie liczby punktów uzyskanej przez kandydatów. Przy tej samej liczbie punktów werdykt zapada większością głosów. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga dyrektor.

W przypadku uzyskania takiej samej sumy punktów przez wielu uczniów zespół rekrutacyjny wybierze uczniów poprzez losowanie.

 

IV       Informacja o wynikach rekrutacji na wyjazd zagraniczny uczniów.

 

Z posiedzenia Komisji Kwalifikacyjnej zostanie każdorazowo sporządzony protokół zawierający datę posiedzenia, imiona i nazwiska oraz podpisy członków komisji, jak również listę uczniów zakwalifikowanych na wyjazd. Lista zostanie wywieszona  na  tablicy  ogłoszeń   i   opublikowana   na   portalu   szkolnym.   W przypadku zbyt małej liczby uczestników, rekrutacja może zostać wznowiona w dowolnym momencie trwania projektu.

 

V    Rezygnacja uczestnika z udziału w wyjeździe.

 

W przypadku rezygnacji z wyjazdu po zakupieniu biletów, uczestnik pokrywa koszty związane ze zmianą rezerwacji biletu.

W przypadku rezygnacji któregoś z uczniów zakwalifikowanych przez Komisję na wyjazd zagraniczny, prawo wyjazdu nabywa uczeń z listy rezerwowej według kolejności.

 

VI   Zakres dofinansowania.

 

W ramach uzyskanych środków finansowych na realizację projektu w miarę możliwości można zapewnić uczniom biorącym udział w zagranicznym wyjeździe do szkoły partnerskiej: przejazd, zakwaterowanie i ubezpieczenie.

 

 

VII   Postanowienia końcowe.

Ostateczną decyzję kwalifikowania ucznia do wyjazdu do szkoły partnerskiej w ramach realizowanego projektu podejmuje Dyrektor Szkoły.

 

Laboratoria Przyszłości

Szkolny Klub Sportowy

Szkoła Niepodległej

czerwiec 2024
P W Ś C P S N
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Kategorie

Skip to content