Filia Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pyzdrach we Wrąbczynkowskich Holendrach


„Nauka i wiedza niech  będą naszym bogactwem, a wychowanie ozdobą”Jan Paweł IIRYS HISTORYCZNY1931-2014Uroczyste poświęcenie nowego budynku Publicznej Szkoły Powszechnej we Wrąbczynkowskich Holendrach (gmina Dłusk) miało miejsce 10 września 1931r. Wokół niej, na pustym piaszczystym terenie posadzono 1000 drzewek. Do pięciu klas ( 8 oddziałów) uczęszczało 313 uczniów, a uczyło ich 4 nauczycieli. Od 1932/33r. jedną klasę stanowiły dzieci Niemców mieszkających w okolicy szkoły. Uczyła je Olga Richterówna – Niemka.

 

Po wybuchu wojny, od 16.09.1939r., kierownikiem szkoły mianowano Edmunda Weissa, a 1 marca 1940r. zwolniono wszystkich polskich nauczycieli. Dzieci polskie opuściły szkołę. Podczas okupacji w budynku szkoły uczyły się tylko dzieci niemieckie. Używano jednej sali lekcyjnej – pozostałych tylko na zebrania partyjne. Niemcy powyrzucali przez okna wiszące w klasach krzyże, zniszczono książki z biblioteki. Nauczycielka, Maria Kryszakowa, w czasie okupacji prowadziła tajne nauczanie.

20.01.1945r. Armia Czerwona oswobodziła tutejszą okolicę. Do szkoły zgłosiło się 262 dzieci. Pracę w zniszczonym, z powybijanymi szybami, budynku, podjęło 2 nauczycieli, którzy w tym trudnym czasie zbierali opał dla szkoły wśród miejscowej ludności. 14 lutego 1945r. rozpoczęto naukę w bardzo ciężkich warunkach – brak jakichkolwiek materiałów piśmienniczych i podręczników.

W roku 1945/50 pojawiły się nowe programy nauczania o wyraźnie socjalistycznym charakterze. Polska Ludowa przystąpiła do akcji zwalczania analfabetyzmu – w szkole zorganizowano kurs dla 30 osób.

W 1952r. z okazji 60. urodzin prezydenta, Bolesława Bieruta, obok szkoły posadzono 25 arów lasku.

W 1955 r. szkołę otynkowano, a rok później ogrodzono.

W latach 1956-1978 działał punkt filialny w Królewinach (klasy I-IV).

W 1960/61 r. całkowicie usunięto religię ze szkoły, po wcześniejszym zniesieniu modlitwy przed i po nauce oraz usunięciu z klas krzyży.

W 1966 r. szkoła doczekała się kapitalnego remontu, a w 1975 r. założono centralne ogrzewanie.

W latach 1978-1979 zakupiono przyczepę do dowozu dzieci ,,Osinobus”.

Dzięki staraniom ówczesnego dyrektora, pana Bogdana Biernacika, w latach 1986 – 1990 nastąpiła rozbudowa szkoły. Nowy obiekt oddano do użytku 1 września 1990 r.

Dzięki licznym sukcesom uczniów osiąganym w piłce ręcznej pod kierunkiem pana Michała Żakowskiego, władze gminne przychylnie odniosły się do pomysłu zbudowania asfaltowego boiska przy szkole, które oddano do użytku w 1997 r.

W roku 2000/01- ważą się losy szkoły. 16 lutego 2001 roku Rada Miejska w Pyzdrach podjęła decyzję o pozostawieniu jedynie klas I-III, czyli obniżeniu stopnia organizacyjnego szkoły. Klasę IV i V dowożono 16 km do szkoły w Górnych Grądach, a klasę VI przejęła szkoła w Pyzdrach.

01.09.2002 r. – dzięki staraniom rodziców przywrócono sześcioklasową szkołę, w której nauka odbywa się w systemie klas łączonych. W ostatnich latach szkoła wzbogaciła się o nową pracownię komputerową, wyposażenie kuchni, mini-salkę gimnastyczną. Plac przed szkołą wyłożono kostką brukową i założono przyszkolny ogródek. Z inicjatywy organu prowadzącego na starej części szkoły wymieniono dach, a przy wydatnym wsparciu rodziców odnowiono frontową elewację budynku szkoły. Ostatnio całkowicie zmodernizowano szkolne sanitariaty.

W 2006r. szkoła obchodziła 75-lecie swojego istnienia. W wyniku reorganizacji w 2013r. szkoła została przekształcona w filię Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Pyzdrach.

DYREKTORZY SZKOŁY

1931 – 1935 Marian Wróblewski

1935 – 1936 Jan Dybowski

1936 Maria Gawrońska

1937 Hieronim Grabowski

1937 – 1938 Adam Krukierek

1938 – 1939 Maria Gawrońska

1945 – 1962 Konrad Kryszak

1962 – 1970 Andrzej Zjeżdżałka

1970 – 1991 Bogdan Biernacik

1991 – 2001 Michał Żakowski

2001 – 2002 Stefania Żakowska

2002 – 2006 Małgorzata Borowska

2006 – 2013 Ewa Kwiecień

2013 – Roman Dreżewski

Skip to content