Call: 63 2768 745 | Email: szkola@pyzdry.eu

Szkoła w Pyzdrach

W 1955 r. oddano do użytku położoną na skarpie nad Wartą ośmioklasową Szkołę  Podstawową. Uroczystość przejęcia nowego, pięknego gmachu szkolnego odbyła się 11 września 1955 r.

Pomysłodawcą projektu nowej szkoły oraz jej lokalizacji był pyzdrzanin z pochodzenia I.F. Tłoczek. Wykonawcą projektu wstępnego i technicznego A. Jezierski. Realizację projektu powierzono Budowlanemu Przedsiębiorstwu Powiatowemu w Gnieźnie. Pracami budowlanymi kierował M. Wypych.
Obiekt posiadał 17 sal lekcyjnych, poza tym 4 pracownie, salę gimnastyczną, świetlicę i stołówkę. Uczęszczało do niej ok. 600 dzieci z Pyzdr i okolicznych wiosek.

W tym samym budynku mieściła się Szkoła Przysposobienia Rolniczego. Ostatecznie została jednak rozwiązana.
W budynku szkolnym w Pyzdrach istniało też przedszkole dla 65 uczniów. Z czasem przedszkole zostało przeniesione do innego budynku.

Panorama Pyzdr z 1969 r. z nowo wybudowaną szkołą

Kiedy Pyzdry obchodziły 700 – lecie swego istnienia, w dniu 3.09.1963 r. szkole nadano imię Generała Karola Świerczewskiego.

Od 15 października 2005 r. Szkoła Podstawowa w Pyzdrach nosi imię Jana Pawła II (uchwała nr XXI/190/05 Rady Miejskiej w Pyzdrach w sprawie nadania imienia Samorządowej Szkole Podstawowej w Pyzdrach).

Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Pyzdrach mieszczącej się już w nowym budynku był Roman Łukaszewski, a po nim: Stanisław Napieralski, Maria Ciepluchowa, Andrzej Zjeżdżałka, Jerzy Dobrzykowski, Wiesława Sekura.
Z chwilą powstania Gimnazjum – od 1999 roku dyrektorem Szkoły Podstawowej był Roman Dreżewski, a Gimnazjum Andrzej Szablikowski.
Od roku 2007, gdy został utworzony Zespół Szkolno – Przedszkolny, dyrektorem Zespołu został Roman Dreżewski.

Zdjęcie z 1974 r.

Od 1 września 1999 roku w budynku szkolnym w Pyzdrach zaczęło funkcjonować Gimnazjum (uchwała Rady Miejskiej w Pyzdrach nr VII/29/99 z dnia 06.03.1999 w sprawie założenie Publicznego Samorządowego Gimnazjum).
Uchwałą Rady Miejskiej w Pyzdrach nr XXI/190/05 z 27.04.2015 r. nadano tej placówce imię  Kazimierza III Wielkiego.

W listopadzie 2006 r. oddano do użytku salę widowiskowo – sportową, którą wybudowano przy szkole. Służy nie tylko dzieciom i młodzieży szkolnej, ale całej społeczności gminnej.

Tak obecnie wygląda budynek szkolny w Pyzdrach wraz z salą widowiskowo – sportową

Szkoła to budynek dwupiętrowy, do którego prowadzą wysokie schody do wejścia głównego i dwa wejścia od strony rzeki. Przed głównym wejściem znajduje się duże wyasfaltowane boisko szkolne, a małe boisko po drugiej stronie budynku.
Na parterze znajdują się izby lekcyjne, w których uczą się dzieci z najmłodszych klas oraz świetlica dla uczniów szkoły podstawowej. Jest też gabinet pielęgniarki szkolnej, logopedy

i pedagoga szkolnego.
Na pierwszym piętrze oprócz klas lekcyjnych znajdują się gabinety dyrektorów, biblioteka, wejście na salkę gimnastyczną. Na holu, po prawej stronie, znajduje się miejsce pamięci poświęcone Kazimierzowi III Wielkiemu, a po lewej Papieżowi Janowi Pawłowi II .
Na drugim piętrze szkoły znajdują się klasy lekcyjne, biblioteka i stołówka z kuchnią.
W budynku szkolnym wymieniono okna na plastikowe i drzwi. Wymieniono pokrycie dachu – ułożono nową, czerwoną dachówkę. Wykonano nową elewację zewnętrzną.

W roku szkolnym 2017 /18 do Szkoły Podstawowej w Pyzdrach uczęszczało 290 uczniów, którzy uczyli się w 15 oddziałach. W oddziałach gimnazjalnych uczyło się 119 uczniów w 5 oddziałach. Dla porównania w roku szkolnym 2005/06 do Szkoły Podstawowej uczęszczało 308 uczniów, a do Gimnazjum 351 uczniów. 

Agnieszka Banaszak kl. II a gimnazjum

Skip to content