Call: 63 2768 745 | Email: szkola@pyzdry.eu

Regulamin strony

REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO W PYZDRACH

 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z informacji publikowanych na Stronie Internetowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pyzdrach zwanej dalej w skrócie Stroną.

2. Strona www.zsppyzdry.pl pełni rolę wizytówki szkoły w Internecie oraz nośnika informacji o bieżących wydarzeniach z życia szkoły podstawowej i filialnej.

3. Podmiotem oferującym treści na Stronie jest:

Zespół Szkolno-Przedszkolny
ul. Szkolna 2
62-310 Pyzdry
woj. wielkopolskie
tel. sekretariat 63 27 68 745

   zwany dalej Szkołą.

4. Obsługę techniczną strony i serwera Strony zapewnia: home.pl, ul. Zbożowa 4, 70 – 654 Szczecin

5. Administratorem strony jest dyrektor szkoły oraz wskazany przez niego opiekun Strony kierujący zespołem redakcyjnym.

6. Administrator strony zakłada zainteresowanym nauczycielom, zwanym dalej Redaktorami lub Autorami, konta użytkowników umożliwiające zamieszczanie artykułów, zdjęć i innych materiałów zgodnie z obowiązującym regulaminem.

7. Administrator zarządza treściami oraz zajmuje się sprawami technicznymi, takimi jak wykonywanie aktualizacji, zarządzanie użytkownikami, zarządzanie wtyczkami, zmiany w ustawieniach strony.

Redaktor może publikować, edytować i usuwać wpisy innych użytkowników, zarządzać kategoriami i tagami wpisów, edytować i usuwać pliki w bibliotece multimediów, zarządzać komentarzami oraz dodawać i publikować strony.

Autor może dodawać i publikować własne wpisy oraz edytować je i usuwać (nawet po publikacji). Może także dodawać pliki do biblioteki multimediów (wgrywać na serwer) i zamieszczać je w swoich wpisach.

Współpracownik to użytkownik, który może dodawać wpisy, ale nie może ich publikować (zapisują się one jako szkice, a następnie musi je zaakceptować redaktor lub administrator). Współpracownik ma także możliwość edycji i kasowania swoich wpisów przed publikacją.

Subskrybent (Użytkownik) to odwiedzający Stronę, który może posiadać login i hasło dające możliwość komentowania wpisów. Po zalogowaniu może zmienić dane swojego profilu.

8. Użytkownicy korzystający z treści dostępnych na Stronie wyrażają zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu.

                

§2 KORZYSTANIE Z TREŚCI STRONY

1. Za weryfikację merytoryczną publikowanych zasobów odpowiadają autorzy wpisów.

2.Niedopuszczalne jest umieszczanie treści:

  • sprzecznych z powszechnie obowiązującym prawem oraz zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami
  • wzywających do dyskryminacji lub nienawiści, w szczególności na tle rasowym, wyznaniowym, etnicznym i kulturowym;
  • propagujące przemoc;
  • zawierające treści wulgarne lub obraźliwe;
  • zawierające treści niezwiązane z tematyką Serwisu, w tym treści o charakterze reklamowym;
  • mogące naruszać dobra osobiste osób trzecich;
  • mających charakter spamu (dużej liczby komentarzy o podobnej treści);
  • niebezpiecznych dla prawidłowego funkcjonowania urządzeń lub systemów informatycznych, w szczególności zawierających linki zagrażające bezpieczeństwu prawidłowego funkcjonowania urządzeń lub systemów informatycznych.

3. W przypadku zamieszczenia treści wyżej opisanych Administrator zastrzega sobie prawo do ich usunięcia bez powiadamiania o tym ich autora.

4. Wpisy i zdjęcia zamieszczane na Stronie są archiwizowane przez okres 3 lat. Po tym czasie mogą zostać usunięte w celu zapewnienia optymalnego transferu danych.

               

§3 OCHRONA PRYWATNOŚCI I DANYCH OSOBOWYCH

1. Rodzic, prawny opiekun dziecka wyraża pisemną zgodę na rozpowszechnianie wizerunku dziecka na cały cykl kształcenia, zgodnie z art.81 ust.1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach, wizerunek pozostaje ponadto pod ochroną prawa cywilnego – art. 23 Kodeksu Cywilnego

2. Zgodnie z art. 3 RODO osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać w/w zgodę.

.

§4 WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

1. Szkoła dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia aktualności oraz odpowiedniej jakości materiałów i wiadomości prezentowanych na Stronie.

2. Dane i informacje zawarte na Stronie są publikowane wyłącznie do celów informacyjnych.

3. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji udostępnianych na Stronie przez jej użytkowników.

4. Szkoła dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia poprawnego działania Strony jednakże zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wadliwego funkcjonowania Strony, np. utraty danych wskutek awarii.

§5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego regulaminu należy przesyłać na adres administratora: admin@sp.zsppyzdry.pl lub na adres szkoły: ssppyzdry@po.home.pl.

2. Szkoła zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie opublikowania ich na Stronie.

3. W sprawach, o których nie mówi niniejszy regulamin, decydujący głos ma dyrekcja szkoły.

Skip to content