INFORMACJA DOTYCZĄCA ORGANIZACJI NAUCZANIA W OKRESIE CZASOWEGO OGRANICZENIA DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY ZWIĄZANEGO EPIDEMIĄ


 • Od dnia 26 października br. nauczanie w klasach 4-8 odbywa się zdalnie z wykorzystaniem programu Office 365, w szczególności aplikacji Teams w nim zawartej. Klasy 1-3 nauczane są tradycyjnie, więc przychodzą do szkoły wg planu. 
 • Uczniowie zostali poinstruowani, jak korzystać z tej aplikacji online. 
 • Uczeń, który zapomniał hasła lub ma problem z zalogowaniem się przesyła informację przez e-dziennik o potrzebie przypomnienia loginu i utworzenia nowego hasła. 
 • Uczniowie, którzy nie posiadają własnego sprzętu mogą wypożyczyć laptop lub komputer stacjonarny z zasobów szkolnych. Potrzebę zgłaszamy telefonicznie lub za pomocą e-dziennika w poniedziałek – 26.10 w godz. 8.00 do 15.00, podając imię i nazwisko ucznia oraz klasę, nazwisko rodzica odbierającego (do sporządzenia umowy użyczenia sprzętu) do wychowawcy klasy, który po weryfikacji (w przypadku większego zapotrzebowania niż posiadany sprzęt) przekazuje informację z rekomendacją do pracownika administracyjnego szkoły – najpóźniej we wtorek (27.10) do godz. 10.00. Pracownik administracyjny skontaktuje się z rodzicem w celu ustalenia terminu odbioru sprzętu. Uszkodzony sprzęt z winy użytkownika – osoba, której go użyczono, zobowiązana jest przekazać do naprawy na własny koszt i oddać sprawny. Niesprawność sprzętu należy zgłosić natychmiast po jej stwierdzeniu i ustalić sposób wymiany na sprawny. 
 • Sprzęt odbieramy ze szkoły po umówieniu się z pracownikiem administracyjnym szkoły pod numerem telefonu 63 2768 745. Odbiera go rodzic ucznia lub osoba upoważniona przez rodzica (pełnoletnia) wskazana za pomocą e-dziennika i posiadająca pisemnie upoważnienie rodzica. 
 • Na każdej lekcji prowadzonej online sprawdzana będzie obecność (niezależnie od tego czy jest to lekcja prowadzona na żywo, czy publikowana z zadaniami i treściami do zapoznania) za pomocą ankiety zamieszczonej w Notatniku aplikacji TEAMS umieszczonej w lekcji. Obecność w lekcji publikowanej (materiały, linki, zadania itp.) uczeń zaznacza najpóźniej do końca dnia w której odbywa się lekcja zgodnie z planem. 
 • Dowozy uczniów klas 1-3 są prowadzone na dotychczasowych zasadach. 
 • Wszelkie zmiany dotyczące nauczania w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły będziemy komunikować rodzicom i uczniom za pośrednictwem e-dziennika. Oprócz tego będą się pojawiały komunikaty na stronie www szkoły. 
 • Wszelkie uwagi związane z prowadzonym nauczaniem oraz wynikającymi z tego powodu potrzebami należy zgłaszać do szkoły za pośrednictwem wychowawcy klasy. Problemy z łączeniem się w danym dniu za pomocą Internetu należy zgłaszać wychowawcy lub nauczycielowi przedmiotu. Zgłoszenia dokonuje rodzic ze swojego konta w e-dzienniku po przywróceniu działania Internetu (chyba, że wychowawca lub nauczyciel ustali dodatkowo inną formę komunikacji) – jest to związane z kontrolą obowiązku uczestnictwa w lekcji.  
 • Zachowane zostają umieszczone w statucie zasady oceniania.  
 • Obiady dla dzieci klas 1-3 są przygotowywane tak, jak do tej pory. Szkoła zapewnia opiekę świetlicową wszystkim uczniom zapisanym na zajęcia w klasach 1-3. W przypadku nieobecności ucznia korzystającego z obiadów w klasach 1-3 prosimy o telefoniczne zgłoszenie tego faktu rano do godz. 8.00, w celu zmniejszenia liczby przygotowywanych posiłków i odliczenia opłaty za ten dzień – pod numerem 784 419 152. 
 • Dla rodziców i uczniów zostanie umieszczona na stronie szkoły www.zsppyzdry.pl instrukcja korzystania z aplikacji Teams dołączonej do Ofiice 365.  
 • Wypożyczenia książek w bibliotekach zostają czasowo wstrzymane. Zasady pracy biblioteki zostaną opublikowane po podjęciu decyzji w sprawie przywrócenia jej pełnej działalności.  
 • Zajęcia logopedyczne prowadzone są normalnie zgodnie z ustalonym harmonogramem, z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa (Dystans-Dezynfekcja-Maseczka). 
 • Rodzice, jak do tej pory, nie wchodzą do budynku szkolnego, z wyłączeniem sytuacji szczególnych, po umówieniu z dyrekcją lub pracownikami szkoły, za zgodą dyrekcji. 
 • Kontakt z pedagogiem telefonicznie pod numerem 694 089 507 w godz. 8.00 do 13.00, a osobisty po uprzednim umówieniu telefonicznie z zachowaniem środków bezpieczeństwa (D-D-M). 
 • Nauka i opieka w klasach I-III filii we Wrąbczynkowskich Holendrach oraz tamtejszym Punkcie Przedszkolnym odbywa się na dotychczasowych zasadach i zgodnie z obowiązującym planem. Dowozy i świetlica – bez zmian.  

Dyrektor Szkoły 

Roman Dreżewski 

Szkoła Niepodległej

listopad 2022
P W Ś C P S N
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  

Kategorie

Święta białe jak opłatek

Świeć, gwiazdeczko mała, świeć