Informacja dotycząca organizacji przerwy świątecznej i ferii zimowych oraz o formule egzaminów po klasie ósmej


W związku ze zbliżającą się przerwą świąteczną oraz feriami zimowymi informujemy, że:

 • zimowa przerwa świąteczna przerwa trwa od dnia 23 grudnia 2020 do dnia 31 grudnia   2021 r.  –  3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późnzm). 
 • ferie zimowe dla uczniów z całego kraju, w tym i naszych, odbędą się w jednym terminie i potrwają od 4 do 17 stycznia 2021 r.  – 1.1 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 2111)
 • w związku ze zmieniającą się sytuacją epidemiologiczną informacje dotyczące sposobu prowadzenia nauczania po przerwie świątecznej i feriach zostaną opublikowane na stronie zsppyzdry.pl w możliwie najkrótszym czasie od momentu podjęcia przez Ministerstwo Edukacji Narodowej decyzji w tej sprawie oraz opracowania lub utrzymania w mocy przez GIS wytycznych.

Informacja dotycząca organizacji egzaminu po klasie ósmej

Egzamin ósmoklasisty w 2021 r.- zmiany w formule egzaminów

Język polski 

 • Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej, w tym skróconą listę lektur obowiązkowych.
 • Czas trwania: 120 minut.
 • Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 45 punktów (5 pkt mniej niż w latach ubiegłych), w tym:
  część 1: czytanie ze zrozumieniem, argumentowanie, znajomość i rozumienie utworów literackich, interpretacja tekstów kultury, znajomość zasad i posługiwanie się poprawną polszczyzną – 25 pkt (ok. 20 zadań opartych na dwóch tekstach; ok. 50 proc. zadań otwartych),
  część 2: wypracowanie – 20 pkt.
 • Temat wypracowania do wyboru spośród dwóch: rozprawka albo opowiadanie.
 • W wypracowaniu uczeń może odnieść się do dowolnej lektury obowiązkowej spełniającej warunki tematu.

Matematyka 

 • Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej (np. bez zadań dotyczących dowodów geometrycznych, ograniczone wymagania dotyczące działań na pierwiastkach, stereometrii).
 • Czas trwania: 100 minut.
 • Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 25 punktów (5 pkt mniej niż w latach ubiegłych), w tym: 15 pkt – zadania zamknięte, 10 pkt – zadania otwarte.
 • Liczba zadań otwartych: 4 (w latach 2019–2020: 6).

Język obcy nowożytny 

 • Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej oraz ograniczony zakres środków gramatycznych.
 • Oczekiwany średni poziom biegłości językowej, w tym zakresu środków językowych w wypowiedziach pisemnych (w skali ESOKJ) – A2.
 • Czas trwania: 90 minut.
 • Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 55 punktów (5 pkt mniej niż w latach ubiegłych), w tym: 34 pkt – zadania zamknięte, 21 pkt – zadania otwarte.
 • Mniejsza liczba zadań otwartych sprawdzających umiejętność rozumienia ze słuchu, umiejętność reagowania i znajomość środków językowych oraz zadań zamkniętych sprawdzających rozumienie tekstów pisanych i znajomość środków językowych.

Szczegółowe wymagania na egzamin po klasie ósmej można znaleźć i pobrać pod poniższym linkiem:

https://www.gov.pl/attachment/00442db4-afaf-4948-8361-0fd144fc41e3

Informacje dotyczące egzaminu można uzyskać zapoznając się z prezentacją, którą można znaleźć po linkiem:

https://www.gov.pl/attachment/b8b9076b-2928-432d-acbc-dd8e2af1f83d

Dyrekcja Szkoły

Szkoła Niepodległej

listopad 2022
P W Ś C P S N
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  

Kategorie

Święta białe jak opłatek

Świeć, gwiazdeczko mała, świeć