INFORMACJA O ORGANIZACJI KONSULTACJI DLA UCZNIÓW KLAS VIII


Drodzy Państwo,

informuję, że w naszej szkole istnieje możliwość uczestniczenia przez uczniów kl. VIII w konsultacjach.

Odbywają się one dla 5 uczniów w tym samym czasie, na zasadach takich, jak odbywało się to w okresie wiosennym. Uczeń zgłasza potrzebę konsultacji nauczycielowi i uzgadnia ewentualny termin i miejsce. Konsultacje mogą się odbywać również (jak do tej pory) po lekcji online (po 30 min. lekcji, w czasie kolejnych 15 minut). Nauczyciel może organizować konsultacje online również w innym czasie. Konsultacje na terenie szkoły prowadzimy tylko w przypadkach koniecznych (minimalizujemy bezpośrednie kontakty).

Poniżej znajduje się opis obowiązujących zasad.

Zasady organizacji konsultacji 

 1. Celem konsultacji jest możliwość wyjaśnienia trudnych kwestii, usystematyzowania materiału czy rozmowy z nauczycielem.
 2. Konsultacje organizowane są dla uczniów zdających egzamin po ósmej klasie, z przedmiotów egzaminacyjnych. Konsultacje w szkole mogą się odbywać po uzgodnieniu terminu z nauczycielem przedmiotu, który godzinę, miejsce, czas i formę (w szkole, online).
 3. Konsultacje w szkole są prowadzone w grupach do 5 osób, we wskazanej przez nauczyciela sali lekcyjnej. 
 4. Uczniowie będą mogli zgłaszać nauczycielowi trudności związane z treściami, umiejętnościami, wątpliwości, a nauczyciel będzie wyjaśniał, tłumaczył i udzielał wskazówek.
 5. Potrzebę konsultacji uczeń zgłasza na lekcji w sposób ustalony z nauczycielem przedmiotu.
 6. Uczeń przychodzi do szkoły w wyznaczonym terminie, wchodzi do budynku pojedynczo na pięć minut przed wyznaczoną godziną, wyposażony w maskę i przy wejściu do budynku obowiązkowo dezynfekuje ręce zgodnie z instrukcją zamieszczoną przy stoliku ze środkiem dezynfekującym. Następnie udaje się do sali lekcyjnej i po dotarciu na miejsce zajmuje wolne, stałe na całe spotkanie stanowisko pracy. Uczniowie mogą korzystać z toalety szkolnej na holu wyznaczonym do odbywania zajęć tylko pojedynczo, zachowując zasady higieny. Uczeń korzysta z materiałów piśmienniczych przyniesionych z domu, nie pożycza ich nikomu ani od nikogo.   
 7. Nauczyciel pracuje również stosując odpowiednie środki ochrony (maseczka, dezynfekcja rąk po wejściu do szkoły, odpowiedni dystans min. 2 m od innych osób) tylko na udostępnionym mu wyposażeniu.  
 8. Zabrania się uczniom zbliżania do innych osób na odległość mniejszą niż 2 m  (dotyczy to również czasu oczekiwania na boisku drogi do szkoły, wejścia do budynku i poruszania się po nim), przebywania w innych niż opisane w tej instrukcji miejscach na terenie szkoły. 
 9. Obecność na konsultacjach  jest rejestrowana na liście obecności ze wskazaniem prowadzącego, a listy składane do teczki wyłożonej na stoliku nauczyciela. 
 10. Konsultacje muszą się rozpoczynać i kończyć punktualnie ze względu na konieczność przemieszczenia się grup i czas potrzebny na dezynfekcję stanowisk pracy dla następnych uczniów.  
 11. Uczniowie, którzy umówią się na konsultacje następujące po sobie, w tym samym dniu, z różnych przedmiotów przechodzą na hol w pobliżu drzwi wejściowych do sali   i tam oczekują do momentu wskazania miejsca pracy w klasie. Nauczyciel ma obowiązek przebywania w miejscu prowadzenia konsultacji na dziesięć minut przed ich rozpoczęciem. 
 12. Po każdych zajęciach pracownik szkoły pełniący dyżur dezynfekuje stanowiska pracy ucznia i nauczyciela. Dopiero po wykonaniu dezynfekcji konsultacje może rozpocząć następna grupa.  
 13. Nauczyciel zgłasza termin korzystania z sali pracownikowi administracyjnemu i sprawdza jej dostępność.
 14. Pracownik administracyjny zapewnia obecność pracowników obsługi w terminie odbywania konsultacji w szkole.

Dyrektor Szkoły 

Roman Dreżewski 

Szkoła Niepodległej

listopad 2022
P W Ś C P S N
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  

Kategorie

Święta białe jak opłatek

Świeć, gwiazdeczko mała, świeć