Zasady funkcjonowania punktu przedszkolnego i oddziału przedszkolnego w Filii Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II we Wrąbczynkowskich Holendrach


Od 6 maja 2020 r. otwarte zostają: punkt przedszkolny oraz oddział dzieci sześcioletnich działające przy Filii Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II we Wrąbczynkowskich Holendrach .

 1. W pierwszej kolejności z przedszkola powinny skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zgodnie ze wskazaniami .
 2. Zgłoszenia dzieci na zajęcia w przedszkolu należy dokonać telefonicznie do godz. 10.00 w dniu poprzedzającym uczestnictwo dziecka, w celu umożliwienia organizacji grupy oraz ewentualnego dowozu tel.63 2768745 lub 63 2768211
 3. Dowozy do przedszkola będą organizowane tylko dla dzieci 5 i 6 letnich po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby wraz ze zgłoszeniem o posłaniu dziecka na zajęcia do oddziału lub punktu przedszkolnego przez rodzica dyrektorowi szkoły.  Dotyczą one tylko dzieci mieszkających w odległości powyżej 3 km od przedszkola ( 39 ust. 2 oraz art. 32 ust. 5 Prawa oświatowego). Ze względu na uczestnictwo dodatkowych osób: kierowcy i opiekuna z firmy zewnętrznej istnieje zwiększone ryzyko kontaktu z osobą zakażoną. Zalecany transport we własnym zakresie.
 4. Dzieci będą uczestniczyły na zajęciach w grupach do 10 osób łącznie, dopiero po przekroczeniu tej liczby zostanie zorganizowana druga grupa.
 5. W zajęciach mogą uczestniczyć tylko dzieci całkowicie zdrowe. Dzieci z objawami jakichkolwiek infekcji, z podwyższoną temperaturą lub innymi widocznymi objawami chorobowymi będą natychmiast izolowane w osobnym pomieszczeniu, gdzie będą miały zapewnioną opiekę pracownika szkoły, skąd rodzice będą musieli je w możliwie najkrótszym czasie odebrać. Na izolatorium przedszkolne wyznaczam salę komputerową.
 6. Nauczyciele prowadzący zajęcia z dziećmi przeprowadzą rozmowy, by były przygotowane na taką sytuację jak opisana w pkt.5 oraz wiedziały dlaczego wykonywane są czynności, które przedtem nie miały miejsca, by nie odczuwały lęku, przeprowadzą ćwiczenia doskonalące czynności higieniczne.
 7. Nauczyciele zobowiązani są do natychmiastowego powiadomienia dyrekcji szkoły, w przypadku uzyskania informacji o kontakcie osób   chorych na COVID-19 z dziećmi biorącymi udział w przedszkolnych.
 8. Wstęp do przedszkola ma tylko jeden rodzic, który przekazuje dziecko pod opiekę pracownikom przedszkola, w wyznaczonym miejscu, w wejściu do budynku (przy drzwiach głównych wewnątrz) i również odbiera w tym miejscu dziecko po zajęciach.
 9. Rodzice przyprowadzający dzieci są zobowiązani do przestrzegania ogólnych reguł ustalonych w kontaktach społecznych podczas epidemii:

-rodzice mają o mieć złożone maseczki lub inną ochronę dróg oddechowych. W wejściu umieszczony jest w dozownikach płyn dezynfekujący z przeznaczeniem dla osób dorosłych wchodzących i wychodzących z budynku. Obowiązkiem osób wchodzących do budynku jest dokonanie dezynfekcji rąk.

 1. Obowiązuje bezwzględny zakaz wchodzenia do budynku szkoły osobom innym niż pracownicy obsługi oraz wyznaczeni nauczyciele prowadzący zajęcia.
 2. Plac zabaw przy budynku szkoły może być wykorzystywany tylko przez dzieci uczęszczające na zajęcia, z wyłączeniem piaskownicy, którą pracownik gospodarczy zabezpiecza osłoną przed dostępem dzieci, tzw. plandeką. Piaskownica zostaje wyłączona z użytku. Nauczyciel jest zobowiązany do powiadomienia pracownika gospodarczego o potrzebie skorzystania z placu zabaw, w celu umożliwienia mu  dokonania dezynfekcji wyposażenia i sprzętu. Czynność dezynfekcji wykonywana jest bezpośrednio przed wyjściem grupy. Jeśli w danym dniu zajęcia będą odbywały się w dwóch grupach, to na placu może przebywać tylko jedna grupa i dopiero po dezynfekcji wyposażenia na plac może wejść druga grupa.
 3. Codziennie po zajęciach pracownicy szkoły są zobowiązani do dezynfekowania i mycia całego wyposażenia oraz pomieszczeń, z których korzystały dzieci.
 4. Dzieci otrzymają podczas pobytu napój w formie herbaty i będą mogły zjeść przyniesione  z domu śniadania.
 5. Zajęcia grupy odbywają się tylko w jednej sali lekcyjnej, właściwe dla grupy. Jeśli ze względu na małą liczbę dzieci będzie uruchomiona grupa łączona, decyzję w tej sprawie podejmuje nauczyciel prowadzący zajęcia. Podczas zajęć nie organizuje się wyjść poza teren przedszkola.
 6. Do przedszkola zabrania się przynoszenia z domu zabawek i maskotek oraz innych zbędnych rzeczy. Zabawki będące na wyposażeniu oddziałów będą codziennie poddane dezynfekcji. Zabawki z tkanin, tzw. pluszaki zostają do odwołania wyłączone  z użytkowania.
 7. Pracownicy i nauczyciele przedszkola są zobowiązani do zachowania obowiązujących zasad higieny związanych z zapobieganiem zakażeniom, z wykorzystaniem dostarczonych środków ochrony dróg oddechowych oraz skóry. Bezwzględnie przy wejściu do budynku należy dokonać dezynfekcji rąk.
 8. Pracownicy dezynfekują po każdym wejściu osoby do strefy odbioru dziecka, klamki          i powierzchnie, które były dotykane przez osoby przychodzące.
 9. Telefony interwencyjne:

– Kuratorium Oświaty w Poznaniu  tel. +48 61 670 40 81, tel. kom. + 48 780 386 001

– Powiatowa Stacja  Sanitarno – Epidemiologiczna we Wrześni telefon alarmowy całodobowy    692 418 250

– Urząd Miejski w Pyzdrach 63 2768333

– Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pyzdrach  63 2768211 lub 63 2768745

Szkoła Niepodległej

listopad 2022
P W Ś C P S N
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  

Kategorie

Święta białe jak opłatek

Świeć, gwiazdeczko mała, świeć