Zasady organizacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych w szkole dla uczniów klas 1-3 od 25 maja 2020 r.


Szanowni Rodzice

Od 25 maja 2020 r. uczniowie klas I-III mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo–wychowawczych  z elementami zajęć dydaktycznych. Zajęcia te nie są równoznaczne z realizacją podstawy programowej dla dzieci w nich uczestniczących. Podstawa programowa będzie nadal realizowana za pomocą nauczania zdalnego i nadal trzeba będzie pracować z dziećmi w domu.

Poniżej przedstawiamy procedurę związaną z organizacją tych zajęć, opracowaną w oparciu o wytyczne MEN, GIS i MZ,  uwzględniającą warunki organizacyjne nauczania zdalnego, możliwości organizacji opieki w naszej szkole oraz ocenę ryzyka związanego z realizacją zadań szkoły takich jak np. organizacja egzaminu po klasie ósmej.

Uwzględniając warunki lokalowe naszej szkoły będą tworzone grupy składające się maksymalnie z 11 uczniów oraz 1 nauczyciela. Podstawowym zadaniem funkcjonowania grup będzie zapewnienie opieki nad dziećmi, które zostaną zgłoszone, a dopiero później formy, metody i treści związane z realizowaniem podstawy programowej. W miarę możliwości do grupy przyporządkowani będą  ci sami nauczyciele i uczniowie, ale mogą to być uczniowie z różnych klas tego samego poziomu, np. klas 1 lub różnych, np. 1, 2 lub 3 oraz inni nauczyciele niż uczących w danej klasie. Na zajęciach ograniczone zostaną  aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami takie jak np. wspólne zabawy i gry, wyjścia poza teren szkoły, czy korzystanie z placu zabaw.

Decyzja o posłaniu dziecka na zajęcia powinna być oparta o racjonalne przesłanki takie jak: brak możliwości zapewnienia opieki w domu ze względu na pracę zawodową. Należy się liczyć z istotnym ryzykiem zakażenia dziecka w szkole i przeniesienia wirusa na domowników. Przysłanie dziecka do szkoły powinno być rozwiązaniem ostatecznym, tylko w przypadku braku jakiejkolwiek możliwości zapewnienia innej opieki w domu, w poczuciu odpowiedzialności za zdrowie swoje i innych, w związku z koniecznością podjęcia obowiązków zawodowych.

Dla dzieci, rodziców i nauczycieli ustalone zostaną obowiązujące ich procedury mające na celu zmniejszenie ryzyka zakażenia wirusem , których przestrzeganie będzie bezwzględnie wymagane. Procedury zostaną opublikowane na stronie szkoły www.zsppyzdry.pl , a  „Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowychedukacja wczesnoszkolna”, które będą podstawą funkcjonowania grup można odczytać za pomocą linku https://www.gov.pl/attachment/7bad4dd1-a2b8-41bf-96a9-edf23164650b

Dla dzieci które korzystały wcześniej z opieki świetlicy, będzie ona zorganizowana tak jak przed ograniczeniem funkcjonowania szkół, jednak należy zgłosić taką potrzebę z podaniem dni tygodnia i godzin opieki.

Na zajęcia można zgłaszać i przyprowadzać tylko dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych. W przypadku stwierdzenia temperatury lub innych objawów, dziecko będzie poddane izolacji (z zapewnieniem opieki osoby dorosłej), a rodzic natychmiast zostanie powiadomiony o tym telefonicznie i zobowiązany do odebrania dziecka ze szkoły z zaleceniem kontaktu z SANEPID. Informacja o podejrzeniu zakażeniem zostanie przekazana także do stacji SENEPID przez szkołę. Podczas odbioru dziecka rodzic musi się podporządkować poleceniom pracowników szkoły w zakresie poruszania się po budynku i opuszczenia  go. Rodzic zapisując dziecko podaje numery kontaktowe czynne  przez cały czas pobytu dziecka w szkole, by umożliwić natychmiastowy kontakt z osobą upoważnioną do odbioru dziecka. Jeżeli obowiązki służbowe mogą uniemożliwić rodzicowi odbiór dziecka ze szkoły lub telefonu, to należy złożyć w szkole upoważnienie  do odbioru dziecka na inną osobę i podać  telefon alternatywny.

Stołówka do odwołania nie będzie przygotowywała posiłków. Dzieci będą mogły skorzystać z ciepłej herbaty do kanapek przyniesionych z domu.

Zasady zgłoszenia dziecka na zajęcia:

  1. Dzieci na zajęcia opiekuńczo–wychowawcze: należy zgłaszać telefonicznie:

– przy pierwszym zapisie do środy 20 maja 2020 r. do godz. 12.00

-w dalszych terminach nie później niż  jeden dzień przed przyprowadzeniem dziecka na zajęcia do godziny 10.oo telefonicznie 632768745, (telefon alternatywny 632768211)

  1. Rodzic (pojedynczo) wprowadza dziecko do strefy wspólnej (wejście do budynku od strony boiska dolnego-dotyczy szkoły w Pyzdrach) i po przekazaniu dyżurującemu pracownikowi opuszcza budynek umożliwiając przekazanie dziecka następnemu rodzicowi. Odbiór odbywa się analogicznie. Dziecko informowane jest o miejscu prowadzenia zajęć i kierowane do wyznaczonej szatni i łazienki w celu umycia rąk. Następnie kierowane jest do właściwej sali na zajęcia. Rodzic przyprowadzając dziecko zostawia na stoliku w wejściu zgodę na dokonywanie dziecku bezdotykowego pomiaru temperatury  przez wyznaczonego pracownika w przypadku podejrzenia dziecka o zachorowanie.
  2. Konieczność niezawodnej komunikacji jest wymuszona również możliwością zakażenia któregoś z pracowników szkoły lub nauczyciela prowadzącego zajęcia. Również w tym przypadku nieodzowne będzie natychmiastowe odizolowanie dzieci i zabranie ich do domu.
  3. Wskazane jest by rodzice przed przysłaniem dziecka do szkoły zapoznali dziecko z tym jak będzie wyglądał jego pobyt w szkole, aby zmniejszyć stres związany z odmienną niż zazwyczaj sytuacją szkolną.

 

Dyrektor Szkoły

Roman Dreżewski

 

 

 

 

Szkoła Niepodległej

listopad 2022
P W Ś C P S N
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  

Kategorie

Święta białe jak opłatek

Świeć, gwiazdeczko mała, świeć