INFORMACJA nt. ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 2020/2021 oraz zachowania reżimu sanitarnego na terenie szkoły


Rok szkolny 2020/2021 rozpoczynamy w ograniczonej formie 1 września 2020.

Prosimy o zapoznanie się ze wstępnym harmonogramem i organizacją zajęć w tym dniu. Co do zasady, od pierwszego września uczniowie rozpoczną edukację w szkole w sposób tradycyjny, z zachowaniem ogólnych wytycznych GIS, MZ i MEN.

W tym roku ze względu na wymóg równomiernej liczby uczniów w oddziałach dokonano podziału uczniów  klas pierwszych na dwie równe co do liczebności klasy. Przeniesienie dziecka z oddziału do innego jest możliwe tylko na zasadzie wymiany za innego ucznia, za zgodą jego rodzica. Podział został dokonany przez komisję szkolną,  na zasadach uregulowanych w statucie szkoły.

Uczniowie uczęszczający do klas trzecich w roku szkolnym 2019/20 będą tworzyli jedną klasę czwartą.

 

Harmonogram spotkań z wychowawcami:

 • 8.30 – klasy 1-3
 • 8.00 – klasy 4-8
 • nie będzie mszy świętej przed rozpoczęciem zajęć. Uzgodniono wstępnie, że msza św. na rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się 1 września o godz. 16.00

 

DOWOZY DO SZKOŁY

Na końcu komunikatu umieszczony jest plan dowozów w dniu 1 września oraz trasy autobusów, a  harmonogram dowozów w dniach nauki szkolnej jest podany w osobnej informacji na naszej stronie WWW.

Informujemy, że uczeń podczas dowozu do szkoły i w drodze powrotnej zobowiązany jest  bezwzględnie do zakrywania nosa i ust maseczką.

 

SZKOLNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA – ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO:

 1. Uczniowie zbierają się i oczekują w oznaczonych miejscach przed budynkiem szkoły na boisku górnym klasy 4, 5, 6, 7 i 8, a uczniowie klas 1-3 na boisku dolnym od strony Warty. Apelujemy do opiekunów (wychowawców) o zachowanie dystansu społecznego 1,5m.
 2. Przed wejściem do budynku w pierwszym dniu inaugurującym rok szkolny, wszystkie osoby (uczniowie, pracownicy szkoły, opiekunowie i inni) zakrywają usta i nos maseczką, chustą, przyłbicą lub np. półprzyłbicą.
 3. Uczniowie wchodzą do budynku szkoły w maseczkach (innym zabezpieczeniu j.w.) po zbiórce klasy, pod opieką wychowawcy lub innego nauczyciela i kierują się bezpośrednio do przydzielonych sal lekcyjnych.
 4. W chwili obecnej po zapoznaniu uczniów z funkcjonowaniem szkoły, zasadami poruszania się i pobytu, nie będzie obowiązku chodzenia ucznia w maseczce na przerwach i lekcjach.
 5. Po wejściu do budynku osoby dezynfekują ręce udostępnionym płynem i wykonują polecenia pracowników szkoły. W wejściu głównym będą ustawione automaty do dezynfekcji rąk po obu stronach. Przy dolnych wejściach umieszczone są środki dezynfekujące w ręcznych dozownikach. Wychowawca przeprowadza dezynfekcję klasom 1-3, a starsi uczniowie robią to samodzielnie. W późniejszym czasie, po dostawie automatów, również i tam zostaną one zainstalowane.
 6. Rodzice i opiekunowie wszystkich uczniów pozostają na zewnątrz budynku. Uwaga! Poruszanie się i przebywanie ich w strefie wspólnej (korytarz szkolny przed sekretariatem szkoły oraz szatnia obok biblioteki) zostaje ograniczone do niezbędnego minimum wyłącznie za zgodą Dyrektora szkoły.
 7. Wejście do szkoły osób nie będących pracownikami bez zgody Dyrektora szkoły jest niedozwolone.
 8. Po zakończeniu spotkania z wychowawcą uczniowie kierują się pod jego opieką do wyjścia na boisko szkolne i udają się do domu.

 

ORGANIZACJA SPOTKANIA UCZNIÓW Z WYCHOWAWCĄ:

UWAGA! Uczniów obowiązuje zachowanie dystansu 1,5 m od pracowników szkoły. Uczniowie po wejściu do sali zajmują wyznaczone miejsca. Po zajęciu miejsc uczniowie mogą zdjąć maseczkę osłaniającą. W kontakcie z nauczycielem bliższym niż 1,5m (korytarze, szatnia, toaleta, sala lekcyjna) obowiązuje zasłonięcie ust i nosa. 

 

 1. Powitanie uczniów
 2. Przekazanie informacji o:
  1. zasadach bezpieczeństwa i organizacji zajęć lekcyjnych
  2. zasadach organizacji przerw pomiędzy zajęciami
  3. organizacji przerw obiadowych
  4. organizacji pobytu w świetlicy
  5. organizacji pracy biblioteki zasad wypożyczeń
  6. zasadach bezpiecznego przejścia ze szkoły i do szkoły
  7. uczestnictwie w lekcjach wf (miejsce zbiórki, przejście na wychowanie fizyczne, zachowanie w szatniach, itp.)
 3. Omówienie innych spraw organizacyjnych m.in.: przekazanie planu lekcji, przekazanie informacji dla rodziców uczniów klas 1 związanych z uzyskaniem dostępu do e-dziennika, harmonogramu odbioru podręczników, organizacji przywozów i odwozów uczniów.
 4. Inne sprawy bieżące i organizacyjne.
 5. Zakończenie spotkania z wychowawcami.

 

UWAGA!

 1. Uczniowie dowożeni klas 1-3 udają się na spotkanie z wychowawcami wg harmonogramu, oczekują na spotkanie z wychowawcami pod opieką wyznaczonego nauczyciela do przybycia wychowawcy przed budynkiem szkoły.
 2. Uczniowie dowożeni z klas 4-8 oczekują na spotkanie z wychowawcami pod opieką wyznaczonego nauczyciela do przybycia wychowawcy przed budynkiem szkoły.
 3. W przypadku złych warunków pogodowych organizacja rozpoczęcia roku może ulec zmianie. W takim przypadku uczniowie będą podczas przychodzenia do szkoły instruowani przez nauczycieli dyżurnych na odpowiednich boiskach.
 4. Należy bezwzględnie dostosować się do poleceń wydawanych przez pracowników szkoły.
 5. Apelujemy o stosowanie się do zaleceń MEN/GIS/MZ ws bezpieczeństwa i kontroli stanu zdrowia uczniów.
 6. W przypadku podejrzenia u dziecka złego stanu zdrowia potwierdzonego badaniem temperatury termometrem bezdotykowym, szkoła informuje o tym opiekuna lub wskazaną osobę. Opiekun lub osoba wskazana przez niego po kontakcie telefonicznym szkoły jest zobowiązana jak najszybciej odebrać dziecko (zalecany własny transport) i udanie się na konsultację lekarską. (Należy dostarczyć wzór zgody na pomiar temperatury ciała dziecka w dniu 1 września).
 7. Apelujemy, aby Opiekunowie uczniów pozostali w kontakcie telefonicznym ze szkołą w związku z zagrożeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2. W przypadku braku możliwości kontaktu rodziców ze szkołą ( brak łączności spowodowany czynnikami związanymi z pracą, prosimy o podanie alternatywnych osób do kontaktów i przekazania upoważnień na odbiór dzieci ze szkoły.
 8. Rodzice są proszeni o przekazanie zgody na pomiar temperatury ciała dziecka. Brak takiej zgody będzie skutkował, że dziecko będzie izolowane od grupy, a rodzic wzywany do natychmiastowego odbioru dziecka na podstawie mniejszej liczby i mniej miarodajnych zaobserwowanych objawów mogących świadczyć o zakażeniu wirusem.

Link do wzoru zgody na pomiar temperatury ciała i informacji o osobach uprawnionych do odbioru dziecka

Link do wzoru informacji / oświadczenia o posiadanych alergiach i objawach alergicznych mogących sugerować zakażenie dziecka koronawirusem

Ze względu na nadal trwający stan epidemiczny i obowiązujące procedury bezpieczeństwa związane z COVID-19 w najbliższym czasie nie zostanie zorganizowane spotkanie informacyjne dla wszystkich Rodziców. O terminie i formie poinformujemy w odpowiednim czasie, odpowiednio klasami (dotyczy klas 1-3). Najważniejsze informacje o funkcjonowaniu punktu przedszkolnego, oddziału przedszkolnego tzw. „0” i szkoły oraz procedury bezpieczeństwa zostaną podane na stronie internetowej, a pozostałe informacje przesłane na adresy mailowe z wykorzystaniem e-dziennika.

Komunikacja ze szkołą:

– za pomocą e-dziennika, strony internetowej szkoły, poczty elektronicznej, telefoniczne,

– osobiście tylko w sytuacjach nadzwyczajnych (np.: odbiór chorego dziecka, stan zdrowotny dziecka, zaproszenie rodzica w związku z sytuacja wychowawczą, po wcześniejszym uzgodnieniu ze szkołą).

Powiadamianie rodziców o sytuacji epidemiologicznej w szkole i procedurach będzie odbywało się za pomocą e-dziennika oraz strony WWW. Prosimy o śledzenie obu miejsc. Każde logowanie w e-dzienniku  jest rejestrowane i będzie uważane za skuteczne powiadomienie rodzica o treści.

Apelujemy o śledzenie zmian i innych wytycznych w opisanych w przekazywanych procedurach.

Prosimy o stosowanie się do poniższych ogólnych wytycznych przedstawionych na ilustracjach

Więcej informacji o organizacji pracy szkoły oraz szczegółowe procedury bezpieczeństwa dla uczniów, rodziców i pracowników szkoły opublikujemy wkrótce.

Link do rozkładu jazdy autobusów w dniu rozpoczęcia roku szkolnego – 1 września

Dyrektor Szkoły

    Roman Dreżewski

Szkoła Niepodległej

listopad 2022
P W Ś C P S N
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  

Kategorie

Święta białe jak opłatek

Świeć, gwiazdeczko mała, świeć